O nas


"BILBUD" to szybko rozwijająca się firma świadcząca szeroki zakres usług z branży budownictwa kolejowego. Wykonywane przez nas prace związane są z modernizacją, rozbudową oraz bieżącym utrzymaniem infrastruktury kolejowej.

Dysponujemy kadrą składającą się z 25 pracowników, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w branży. Systematycznie staramy się podnosić kwalifikacje naszej kadry pracowniczej jak również wiedzę z zakresu zastosowania nowych technologii. Funkcję kierownika robót pełni osoba posiadająca posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności linie, węzły i stacje kolejowe jak również uprawnienia toromistrza.

W ciągu ostatnich lat poczyniliśmy wiele inwestycji mających na celu rozbudowę naszego parku maszynowego, co pozwoliło nam rozszerzyć gamę świadczonych usług.

Szczególną uwagę przy realizowanych pracach zwracamy na terminowość i wymagania jakościowe stawiane tej branży.

- Budowa i modernizacja nawierzchni kolejowej

- Naprawy i bieżące utrzymanie nawierzchni kolejowej

- Budowa i modernizacja podtorza kolejowego

- Budowa i modernizacja odwodnienia podtorza kolejowego

- Pełny zakres robót ziemnych

- Naprawy i bieżące utrzymanie podtorza kolejowego

- Podkłady drewniane

- Podkłady betonowe

- Szyny

- Rozjazdy

- Akcesoria stalowe

- Tłuczeń staroużyteczny