Bilbud – modernizacja infrastruktury kolejowej

 

Tory w lesieBILBUD AB SP. Z O.O. zajmuje się modernizacją infrastruktury kolejowej jej naprawą oraz wykonywaniem robót ziemnych. Nasza firma również wychodzi z ofertą udostępniania obiektu infrastruktury kolejowej.

Dysponujemy zespołem, który posiada wieloletnie doświadczenie w branży kolejowej. Jednak pomimo tego staramy się bezustannie podnosić kwalifikacje zawodowe, szczególnie z zakresu stosowania nowych technologii, mających na celu unowocześnienie przemysłu kolejowego. Funkcję kierownika robót pełni osoba, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności linie, węzły i stacje kolejowe oraz ma uprawnienia Toromistrza.

Specjalizujemy się w naprawie i bieżącym utrzymaniu nawierzchni kolejowej, budowie nowych i modernizacji istniejących ciągów odwodnieniowych, przebudowie i umocnienia skarp i pełnym zakresem robót ziemnych ( nasypy i wykopy).

W ciągu ostatnich kilku lat poczyniliśmy wiele inwestycji, które miały na celu rozbudowę parku maszynowego. Dzięki temu znacznie poszerzyliśmy gamę świadczonych przez nas usług.

We współpracy z Klientem zawsze zwracamy uwagę na terminowość i wymagania jakościowe stawiane w branży. Wykonując swoją pracę korzystamy z nowoczesnych urządzeń i maszyn oraz stosujemy się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa.