Naprawy i bieżące utrzymanie nawierzchni kolejowej

Pracownik ustawiający szynyNaprawa i bieżące utrzymanie nawierzchni kolejowej to m. in.:

 • wymiana pojedynczych elementów nawierzchni kolejowej
 • poprawienie stanu przytwierdzenia elementów nawierzchni kolejowej
 • naprawy i bieżące utrzymanie przejazdów kolejowo-drogowych
 • utrzymanie pasów przeciwpożarowych

 

Na czym dokładnie polegają naprawy bieżące?

Naprawy nawierzchni dzieli się na bieżące, główne oraz poawaryjne. Naprawy bieżące polegają na usuwaniu deformacji torów, które pojawiają się w trakcie ich eksploatacji, a także na naprawie lub wymianie elementów nawierzchni. W zależności od tego jakie zostaną stwierdzone potrzeby, prace te mogą obejmować:

 • poprawianie szerokości toru
 • regulację naprężeń w szynach toru bezstykowego
 • naprawę pękniętych i wymianę zużytych szyn
 • wymianę i uzupełnienie złączek
 • podbicie toru z nasuwaniem i podnoszeniem
 • regulację położenia toru w płaszczyźnie poziomej i pionowej
 • wymianę pojedynczych podkładów
 • nasuwanie odpełzłych szyn oraz regulowanie luzów w stykach
 • czyszczenie rowów i profilowanie ław torowiska

Naprawy bieżące mają na celu utrzymanie nawierzchni w stanie pełnej sprawności eksploatacyjnej, jednak przy minimalnej ingerencji. Jedynie do 30% elementów może zostać wymienionych. Jeśli potrzebne są bardziej zakrojone prace, wówczas mówimy o naprawach głównych. Do wykonywania napraw bieżących wykorzystywane są maszyny torowe, sprzęt i narzędzia zmechanizowane. Nasza firma korzysta między innymi z automatycznych podbijarek torowych, stabilizatorów podsypki, profilarek podsypki czy też samochodów samowyładowczych.