Usługi z branży budownictwa kolejowego


MiastoNasza firma świadczy usługi z branży budownictwa kolejowego. Zajmujemy się m. in.:

 • budową i modernizacją nawierzchni kolejowej
 • naprawą i bieżącym utrzymaniem nawierzchni kolejowej
 • budową i modernizacją podtorza kolejowego
 • budową i modernizacją odwodnienia podtorza kolejowego
 • naprawą i bieżącym utrzymaniem podtorza kolejowego
 • wykonywaniem robót ziemnych w pełnym zakresie
 • pozostałymi usługami.

Swoją ofertę kierujemy do Klientów indywidualnych, firm, spółek państwowych oraz samorządów. Podejmujemy się zarówno pracy przy dużych inwestycjach, jak i mniejszych projektach. Do każdego zleconego nam zadania podchodzimy indywidualnie z pełną odpowiedzialnością. Jesteśmy terminowi i skrupulatni. Przed przystąpieniem do pracy dokładnie zaznajamiamy się z powierzonym zadaniem. Przygotowujemy dokumentację oraz projekty, a także szczegółowe wytyczne. Stosujemy się do przepisów i miejscowych wymagań. Na bieżąco informujemy także Klientów o naszych działaniach.

Ponadto zajmujemy się również udostępnianiem infrastruktury kolejowej. Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z dokumentami potrzebnymi do tego, aby skorzystać z zarządzanej przez Nas infrastruktury kolejowej tj. Lokomotywownia "Rokitnica" i Bocznica Kolejowa "Biskupice".

 

Szczegółowa oferta firmy Bilbud

 

Specjalizujemy się w świadczeniu usług z zakresu budownictwa kolejowego. Dla naszych klientów dokonujemy napraw i przeprowadzamy modernizację istniejących odcinków linii kolejowych, a także budujemy zupełnie nowe.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą.

Nowe tory kolejowe

Budowa i modernizacja nawierzchni kolejowej

Separator

 

Budowa i modernizacja nawierzchni kolejowej obejmuje:

 

 • budowę i modernizację przejazdów kolejowo-drogowych
 • modernizację istniejących odcinków linii kolejowych
 • budowę nowych torów i rozjazdów
 • wymianę nawierzchni kolejowej i modernizację układów geometrycznych torów

 Czytaj więcej

Mężczyzna spawający tory kolejowe

Naprawy i bieżące utrzymanie nawierzchni kolejowej

Separator

 

W ramach naprawy i bieżącego utrzymania nawierzchni kolejowej zajmujemy się:

 • utrzymaniem pasów przeciwpożarowych
 • poprawieniem stanu przytwierdzenia elementów nawierzchni kolejowej
 • wymianą pojedynczych elementów nawierzchni kolejowej
 • naprawą i bieżącym utrzymaniem przejazdów drogowo-kolejowych

 Czytaj więcej

Stary podkład kolejowy

Budowa i modernizacja podtorza kolejowego

Separator

 

Nasza firma zajmuje się budową i modernizacją podtorza kolejowego. Usługa ta obejmuje:

 

 • modernizację podtorza istniejących odcinków linii kolejowych i bocznic
 • budowę podtorza nowo budowanych odcinków linii kolejowych i bocznic

 Czytaj więcej

Brygada naprawcza torów kolejowych

Budowa i modernizacja odwodnienia podtorza kolejowego

Separator

 

W ramach budowy i modernizacji odwodnienia podtorza kolejowego zajmujemy się:

 

 • przebudową i umocnieniem skarp
 • budową nowych i modernizacją istniejących ciągów odwodnieniowych – kolektory, drenokolektory, drenaże, rowy ziemne, rowy umocnione

 Czytaj więcej

Stare tory kolejowe

Naprawy i bieżące utrzymanie podtorza kolejowego

Separator

 

Zajmujemy się naprawą i bieżącym utrzymaniem podtorza kolejowego. W ramach tych usług:

 

 • likwidujemy miejscowe uszkodzenia podtorza (np. wychlapy i wysadziny)
 • utrzymujemy w dobrym stanie eksploatacyjnym ciągi odwodnieniowe

 Czytaj więcej

Koparka na terenie budowy

Pełny zakres robót ziemnych

Separator

 

Zajmujemy się wykonywaniem robót ziemnych w pełnym zakresie. Dotyczy to:

 

 • robót ziemnych podstawowych – niwelacja, kształtowanie terenu, wykopy szerokoprzestrzenne, kształtowanie terenu
 • robót ziemnych wykończeniowych – wyrównywanie skarp, profilowanie nasypów, układanie ziemi roślinnej
 • robót ziemnych przygotowawczych i porządkowych – wycinanie drzew i krzewów

 Czytaj więcej

Podwozie pociągu

Pozostałe usługi

Separator

 

Pozostałe usługi świadczone przez naszą firmę to:

 • roboty ziemne, wyburzeniowe i rozbiórkowe,
 • stabilizacja, niwelacja terenu,
 • wymiana gruntu,
 • karczowanie drzew i krzewów.

 Czytaj więcej