Budowa i modernizacja podtorza kolejowego

Zakręt torówDla naszych klientów zajmujemy się budową i modernizacją podtorza kolejowego. Usługa ta obejmuje:

  • budowę podtorza nowo budowanych odcinków linii kolejowych i bocznic
  • modernizację podtorza istniejących odcinków linii kolejowych i bocznic w zakresie:

- zabudowy geosyntetyków

- budowy oraz odtwarzania warstw ochronnych

 

Co obejmuje modernizacja podtorza kolejowego?

Modernizację podtorza kolejowego, czyli jego rozbudowę oraz przebudowę, wykonuje się w celu przystosowania go do wyższych niż dotychczasowe parametrów eksploatacyjno-technicznych.

Prace wykonywane podczas modernizacji to m. in.:

  • roboty podtorzowe, które wynikają z konieczności sprostania znacznie trudniejszym warunkom użytkowania podtorza. Zwiększyć może się prędkość pociągów, obciążenia na oś lub roczne obciążenie przewozami.
  • roboty podtorzowe na szlakach i stacjach – pociągają one za sobą przyrost długości rozjazdów i torów, bądź też zmianę granic pasa wywłaszczenia.
  • poszerzanie torowisk – prace te wykonuje się po to, aby dostosować się do odpowiedniej skrajni.
  • dobudowywanie, rozbudowywanie i przebudowanie sieci odwadniających – te prace również mają na celu sprostanie trudniejszym warunkom użytkowania podtorza.

W obrębie podtorza wykonuje się także prace rewitalizacyjne, którymi również się zajmujemy. Niekiedy nazywa się je rehabilitacją podtorza. Polegają one na przywróceniu parametrów eksploatacyjno-technicznych zawartych w projekcie, istniejącej już drodze kolejowej.