Naprawy i bieżące utrzymanie podtorza kolejowego

Pracownik tnący szynęW ramach napraw i bieżącego utrzymania podtorza kolejowego zajmujemy się:

  • likwidacją miejscowych uszkodzeń podtorza (wychlapy, wysadziny itp.)
  • bieżącym utrzymaniem ciągów odwodnieniowych

Zajmując się naprawą podtorza kolejowego, swoją pracę dzielimy na kilka etapów:

  • rozpoznanie – przeprowadzamy szczegółową inwentaryzację budowli, urządzeń i przeszkód. Rozpoznajemy także warunki wodnogruntowe. Przeglądamy całą dostępną dokumentację.
  • opracowywanie projektu – na tym etapie zajmujemy się określaniem konstrukcji, zasada jej wykonania oraz kontroli.
  • przyjęcie dokumentacji projektowej i przygotowywanie robót – w tej fazie przygotowujemy materiały i sprzęt. Wyznaczamy również pracowników do tego zadania, organizujemy ich pracę i wybieramy, jakie technologie zostaną zastosowane.
  • przegląd przedwykonawczy – na tym etapie oceniamy stan przygotowań. Sprawdzamy jakie są możliwości zagrożeń. Koordynujemy pracę i sprawdzamy czy jest wykonywana we właściwy sposób.
  • prace wstępne – prace te obejmują m. in. demontaż urządzeń oraz usunięcie wszelkich przeszkód, a także wykonanie odpowiednich pomiarów i odwodnienia roboczego.
  • częściowy odbiór robót – na tym etapie odbierane są roboty znikające i te, które lada moment zostaną zakryte.
  • prace wykończeniowe – na tym etapie dokonujemy rekultywacji terenu robót i jego oczyszczenia.

Na samym końcu kontrolujemy czy teren został uporządkowany i czy nie doszło do uszkodzeń podtorza w trakcie wykonywania prac. Nasz klient dokonuje natomiast końcowego odbioru robót, na które oczywiście udzielamy gwarancji.