Pełny zakres robót ziemnych

Kopiąca koparkaW ramach robót ziemnych dla naszych klientów wykonujemy przede wszystkim:

  • wykopy
  • nasypy

Roboty ziemne zalicza się do robót budowlanych. Polegają one na wydobywaniu gruntu naturalnego, jego przemieszczaniu w inne miejsce oraz nadawaniu mu kształtu. Zazwyczaj wykonuje się je podczas budowy różnego rodzaju zbiorników, schronów, garaży podziemnych oraz tuneli. Są one niezbędne również w trakcie zakładania instalacji podziemnych m. in. przyłączy i rurociągów. Najczęściej jednak są one realizowane w trakcie kształtowania terenu oraz przygotowywania podłoża pod różnego rodzaju nawierzchnie – drogi, parkingi, lotniska, place czy linie kolejowe.

 

Rodzaje robót ziemnych

Roboty ziemne dzieli się na kilka podstawowych rodzajów:

  • podstawowe – zalicza się do nich wykonywanie wykopów szerokoprzestrzennych pod różne obiekty budowlane, makroniwelację, wykopy wąskoprzestrzenne, nasypy, zasypki i podsypki, wykopy liniowe, a także niwelację i kształtowanie terenu.
  • wykończeniowe – w ramach tych robót wyrównuje się dno wykopów szerokoprzestrzennych, profiluje się nasypy i wyrównuje skarpy, a także układa ziemię roślinną.
  • przygotowawcze i porządkowe – w ramach tych robót usuwa się między innymi ziemię roślinną i darninę, a także wycina krzewy oraz drzewa.

Nasza firma zajmuje się wykonywaniem każdego rodzaju robót ziemnych. Niezależnie od tego jakie mają Państwo potrzeby w tym zakresie, z pewnością uda nam się je zrealizować.