Budowa i modernizacja nawierzchni kolejowej

Betonowe podkłady kolejoweW ramach budowy i modernizacji nawierzchni kolejowej nasza firma zajmuje się:

  • budową nowych torów i rozjazdów
  • modernizacją istniejących odcinków linii kolejowych (bocznic kolejowych)
  • wymianą nawierzchni kolejowej i modernizacją układów geometrycznych torów
  • budową i modernizacją przejazdów kolejowo-drogowych

 

Z czym wiąże się modernizacja nawierzchni kolejowej?

Na ten moment naciski osi dochodzące do 225kN oraz prędkość pociągów pasażerskich wynosząca 200 km/h, a towarowych 100 km/h, są uważane za wartości podstawowe. Jednak na całym świecie podejmuje się określone działania zmierzające do tego, aby zmodernizować drogi kolejowe, a w niektórych przypadkach zastąpić je całkowicie nowymi.

Jeśli oczekiwanym rezultatem jest zwiększenie obciążenia to prace obejmują:

  • zmianę nawierzchni
  • przebudowę bądź wzmocnienie obiektów inżynieryjnych
  • przebudowę lub wzmocnienie podtorza

W przypadku gdy zwiększyć się mają gabaryty wagonów bądź przewożonych ładunków, wówczas konieczne jest przebudowanie obiektów, które wchodzą w obręb skrajni. Podnosi się wówczas m. in. wiadukty, przestawia sygnalizatory czy też przebudowuje perony.

Jeśli zwiększyć ma się prędkość pociągu, wtedy wykonuje się:

  • przebudowę bądź modernizację układu geometrycznego toru. W przypadku modernizacji wykonuje się nowy układ o niezmienionym kącie zwrotu osi drogi. Przebudowa oznacza natomiast zmianę kątów zwrotu.

Przed przystąpieniem do modernizacji, dokonujemy wszelkich niezbędnych pomiarów i obliczeń. Dzięki temu wiemy jakie prace zagwarantują efekt, którego oczekuje od nas klient.